Gizlilik Politikası
Bu web sitesinin tasarımı, içeriği (her türlü bilgi, belge, beyanlar), görselleri ve indirilebilir belgelerin telif Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş.'ye aittir ve tüm hakları saklıdır.
 
Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. sitesinin kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu, hem bu koşullara hem de site ile ilgili bütün yasal mevzuata uyacağınızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.
 
Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. iş bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Web sitesindeki bilgi ve içeriği, size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, sadece kişisel kullanım için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu, kişisel kullanım amaçları dışında başkaca herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. aksi bir durum veya kullanımda, tarafınıza her türlü hukuki ve cezai takibat yapmaya yetkili olduklarını peşinen kabul etmektesiniz.
 
Yasal Uyarı:
Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. bu web sitesinde verilen bilginin doğruluğu, yeterliliği, tamlığı ve güncelliği anlamında sorumlu değildir. Tüm çabalarımıza karşın, web sitesinde verdiğimiz yazılı bilgiler, grafikler, şemalar, görseller ve üçüncü taraf linkleri doğruluğunu ve/veya güncelliğini yitirmiş olabilirler. Web sitesinde yer alan tüm bilgiler ve beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yayınlanan bilgiler ışığında alacağınız her türlü kararın sorumluluğu tarafınıza aittir Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. site hazırlayıcılarının, şirket çalışanlarının, Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş.’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların, bu web sitesindeki bilgiye erişiminiz, kullanımınız veya yorumlamanız neticesinde uğrayabileceğiniz olası zararlardan hiçbir şekil ve surette hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Benzer şeklide web sitesinde veya kullanımında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar ziyan ve masraflardan da Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. site hazırlayıcıları, şirket çalışanları, Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşlar hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.
Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. web sitemize erişiminize imkan tanıyan üçüncü taraf sitelerinin ve onların linklerinin içeriğinden dolayı sorumlu değildir. Bu web sitemizin farklı bölümlerinde, bilgi içeriğini genel anlamda yararlı bulduğumuz veya içeriği açısından web sitemiz ile paralelliği olduğunu düşündüğümüz üçüncü taraf web sitelerine link vermiş bulunuyoruz. Bu linklerin varlığı, link verdiğimiz web sitelerinin içeriğinin tarafımızca kontrol edildiği veya onaylandığı anlamını da taşımaz.
 
Resmi makamlardan size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya sizin Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığınızın tespit edilmesi halinde, Sima Cephe Dış Ticaret A.Ş., kimlik bilgilerinizi araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 
Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme:
Yukarıda ifade edilen genel çerçeve dahilinde, bu web sitesini ziyaretiniz, kullanımınız ve malzeme indirmeleriniz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu kullanım sonucunda oluşacak her türlü uyuşmazlık hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


 Yasal Uyarı   I   Gizlilik Politikası

 

 

Turkey - İstanbul Merkez Ofis - Adres: Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi. No: 15 - Kurtköy / Pendik / İSTANBUL - Telefon: +90 216 398 98 50 - Faks: +90 216 398 93 50

E-Posta: info@simacephe.com

 

Powered By İpekci Bilgisayar